Praktijk voor persoonlijke reading, healing en coaching waarin jij volledig centraal staat
Persoonlijke reading, healing en hsp coaching
 
LOGOHSPB.jpg

HSP coaching

Voor wie is deze training bedoeld?

Als jij jezelf de vraag stelt? Hoe maak ik gebruik van mijn kwaliteiten als HSP? Hoe ga ik met mijn hooggevoeligheid om in mijn leven?

In de training leer je de kwaliteiten die je weet te gebruiken. Ik begeleid je niet om te leren omgaan met je hooggevoeligheid ik leer je een nieuwe levenshouding waarbij je thuis bent in jezelf. En dat is hartverwarmend

Maar allereerst: Iedereen is uniek!

De individuele leergang 'Leven met Hooggevoeligheid' is individueel en gericht op de persoon zelf.

Er is geen één HSP hetzelfde! Vandaar dat onderstaande voorbeelden mogelijkheden zijn en een indicatie geven voor wat toepasselijk zou kunnen zijn voor een persoon.

Kennisoverdracht is een onmisbare factor binnen de leergang en er zijn verschillende mogelijkheden hierin uitvoerbaar vanuit diverse disciplines om een stukje zelfstudie te verwezenlijken.

De EszenzZ methode is dus wat anders dan 'hsp therapie'. Binnen de training wordt uitvoerig ingegaan op denk (mind) problemen en je omgang hiermee inclusief de daaraan gekoppelde emoties.

Hebben we misschien wel invloed op het proces wat denken heet? Veel denken leidt onherroepelijk tot vermoeidheid.

Hoe ga je daarmee om?
Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden als HSP? Kan ik die bij mezelf ontdekken? Kan ik mijn lasten ook accepteren?

Een vraagstelling die je tijdens de training zeker zal tegenkomen. Volgens een heel nieuwe eigen methode leer je jezelf als dat nodig is effectief planning en structuur aanbrengen in je bezigheden. Dat geldt voor alle bezigheden, zowel privé als op het werk. Geen to do lijsten meer of nog meer verplichte herinneringen in je hoofd bewaren…

Een ander onderdeel is effectieve communicatie. Hoe vertel ik mijn eigen mening of idee vanuit mijn gevoel als het voor mij lastig is om te communiceren en is het voor mij werkelijk zo belangrijk om zo met anderen bezig te zijn?

De rode draad binnen de leergang is dat er geen goed of fout bestaat (contemplatieve/boeddhistische psychologie). Je kunt het de volgende keer anders doen door vanuit jezelf te handelen i.p.v. je letterlijk 'in-te-leven' in de ander. Het leren maken van de juiste keuzes die dan goed voor je voelen, hier en nu belevingen en bewustwording is een logisch onderdeel van de leergang.

Persoonlijke situaties die in je leven zijn voorgevallen en de mogelijke lasten die je hiervan in het heden ondervindt komen ook ruimschoots aan bod om je uiteindelijke doelen te bereiken. Ook je kwaliteiten om je sensitiviteit te gebruiken worden dan meer helder als de mist is opgetrokken… Ook leer je een specifieke en effectieve methode waarin je stap voor stap minder geraakt zal worden door de prikkels van buitenaf. Je leert meer vanuit je centrum te ervaren en te zijn. 

De ervaring laat zien dat er een groot verschil bestaat tussen Hoog Sensitiviteit en Hoog Sentimentaliteit.

Uiteindelijk is het de bedoeling de sensitiviteit die je herkent te creëren en vorm te geven. Hierbij zal je merken dat er ook minder hechting ontstaat voor dat wat rondom je is. Zo leer je de verschillen tussen deze twee in jezelf te herkennen.

'Als je de wereld ziet, ben jij er niet,' is een mooie uitspraak die in het kort de last van een HSP vertaalt. Ben je namelijk met je aandacht in de wereld, dan ben je 'uit jezelf weggegaan'. je bent niet meer 'thuis' in jezelf en daardoor 'inbraakgevoelig'. Met alle gevolgen van dien. De specifieke methode die we de 'Binnenwereld-Buitenwereld methode' noemen, zorgt voor het aanleggen van je eigen basis, je eigen centrum om van daaruit kracht, creativiteit en warmte te zijn… Je leert niet zozeer technieken, maar je ontdekt en wordt je eigen levenshouding.

Dit is een kort voorbeeld van EszenzZ methode voor Hoog Sensitieve Personen.

Gemiddeld genomen zijn de bezoekfrequenties 1 x per twee weken daar de praktische kant ook moet worden toegepast in het dagelijks leven. Het voordeel is dat het ook kostenbesparend is zodat de training voor vrijwel iedereen toegankelijk zijn.

Heb je vragen of wil je langskomen voor een kennismakingsgesprek. Neem dan gerust contact met me op:

info@pinkpoppie.nl 

 

Wat is de EszenzZ methode?

Wat is de EszenzZ methode?

De EszenzZ methode is een individuele training voor Hoog Sensitieve Personen. De technieken die gebruikt worden dragen bij aan goed om leren gaan met de lasten van hooggevoelig zijn.

Doordat de methode is ontwikkeld op basis van de ervaringen van hoogsensitieve mensen en deze ervaringen zijn omgezet in technieken (die uitvoerig getest zijn) ontstond deze training. Er wordt binnen de training veel gebruik gemaakt van verhalen en metaforen, dit omdat hooggevoeligen meestal uitstekende beelddenkers zijn. Ook wordt er veel praktisch geoefend en bestudeerd. Deze eigen zienswijze wordt de cliënt uitgelegd en getoond en direct door de cliënt onderzocht in de eigen beleving. Niets aannemen en alleen maar luisteren, maar vooral zelf onderzoeken. 

Er zijn diverse technieken binnen deze methode gegroeid, waaronder belangrijke ‘binnenwereld-buitenwereld’ techniek, de drie belevingsgebieden (Hier & Nu), de verdwijningstekening, de aandachtsslang, het illusoire persoontje ‘Mister Mind’, de activiteitenlijn (een juiste planning en structuur aanbrengen), de aandacht en resultatentekeningen, het eigen domein (grenzen leren aangeven), effectieve communicatie en de vier talen (juiste keuzes maken) en luisteren naar het innerlijk kind.

De methode is niet statisch, maar ‘leeft’ en wordt telkens verbeterd en uitgebreid met nieuwe belangrijke technieken. Door middel van losse workshops kan ik mijzelf constant verder bij scholen.

Hierin gaan we altijd uit van de voorgenoemde basis. Het zorgt voor een belangrijke draagkracht in de training. Daarbij wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de mentaal-emotieve training (MET).  De ingrond, de rode draad binnen het geheel is de visie vanuit de contemplatieve psychologie, ook wel de boeddhistische psychologie genoemd. Tevens komen er veel aanreikingen vanuit de Advaita Vedanta in de leergangen terug ter bevordering van zelfonderzoek op diverse vlakken binnen onszelf. 

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met me op: info@pinkpoppie.nl